magister

Klik hieronder om rechtstreeks door te gaan naar Magister. Zo kunt u op de hoogte blijven van de resultaten van uw zoon of dochter.

Medio september ontvangen de ouders van de onderbouw-leerlingen bericht over het ouderaccount voor het nieuwe Magister 6. Door deze overstap is Magister 5 voorgoed gesloten. Ouders van de bovenbouw leerlingen kunnen blijven ondersteunen onder het Magister-6 account van zoon/dochter.