Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Benodigdheden

Voordat u uw zoon/dochter gaat inschrijven op onze school wordt u verzocht eerst het digitale aanmeldformulier thuis alvast in te vullen.

Klik hier om naar  het digitale aanmeldformulier te gaan.
Het vergemakkelijkt de inschrijvingsprocedure als u het uitgeprinte aanmeldingsformulier meebrengt naar school. Het aanmelden van uw kind dient altijd persoonlijk te gebeuren. 

Bent u op van deze dagen verhinderd, neem dan alstublieft contact op met de betreffende coördinator van de afdeling van uw voorkeur. Een overzicht kunt u hier vinden.

Wij verzoeken u voor de volledigheid mee te brengen:

·         het ingevulde aanmeldformulier;

·         het originele adviesformulier van de basisschool;

·         ID-kaart of paspoort waarin BSN (burgerservicenummer) van de leerling wordt vermeld.

·         eventuele kopieën van andere testuitslagen, zoals dyslexierapporten en verklaringen;

·        het IBAN-rekeningnummer;

·         mailadres(sen) van (een van de) ouders