Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Procedure na aanmelding

Na de aanmeldingen gaan de coördinatoren van de brugklas informatie van de aangemelde leerlingen bij de betreffende basisscholen halen, de zogenoemde warme overdracht. Iedere aangemelde leerling wordt met de leerkracht van groep 8 besproken. Daarnaast vragen we de leerkracht naar een toelichting op het gegeven advies.

Halverwege april vergadert de toelatingscommissie over de aangemelde leerlingen en beslist over de toelating. Eind april, begin mei ontvangt u een brief, waarin de beslissing van toelating en de procedure van bezwaar maken tegen de beslissing van de toelatingscommissie worden aangegeven.