Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
informatie nieuwe brugklassers 2020-2021

Vught, 15 mei 2020

Beste ouders van de nieuwe brugklassers,

Deze week zijn de klasindelingen voor het schooljaar 2020-2021 per mail verzonden.
Helaas krijgen we meldingen dat we niet iedereen bereikt hebben met deze mail. Er wordt momenteel gezocht naar een oplossing. Indien u de mail niet hebt ontvangen, wilt u dit dan laten weten via info@maurickcollege.nl?

Tot slot willen we u alvast laten weten dat de voorlichtingsavonden gegeven door de mentoren gepland in de eerste week van juni niet doorgaan in verband met Corona.

Alle belangrijke informatie over het nieuwe schooljaar ontvangt in de komende weken per mail of per post.

Met vriendelijke groet,

N. Parihala
n.parihala@maurickcollege.nl
P. Ridders
p.ridders@maurickcollege.nl