Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Meeloopdagen voor groep 8

vmbo-t/havo/vwo
Ieder jaar organiseert het Maurick College meeloopdagen voor de leerlingen uit groep 8. Je volgt een aantal lessen, je krijgt informatie over het daltononderwijs en je kunt de sfeer proeven op school. Dit is voor leerlingen die interesse hebben in vmbo-t, havo en vwo. De meeloopdagen vinden plaats op 26, 27 en 28 januari van 14.00 - 16.00 uur. De inschrijving voor de meeloopdagen is inmiddels gesloten.

vmbo basis en kader
Let op: voor groep 8-leerlingen die interesse hebben in vmbo-basis of vmbo-kader met het profiel Zorg en Welzijn, wordt er een DOE-middag georganiseerd op maandag 25 januari van 14.00- 16.00 uur. De inschrijving voor de DOE-middagen is inmiddels gesloten.

Let op: dit jaar vinden er helaas geen fysieke meeloopdagen plaats in verband met de coronamaatregelen. Er zal live een online programma worden aangeboden via Teams in kleine groepjes. Dit wordt verzorgd door een brugklasmentor. Meer informatie ontvangen ouders per mail in de loop van komende week.