Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Meeloopdagen voor groep 8

vmbo-t/havo/vwo
Ieder jaar organiseert het Maurick College meeloopdagen voor de leerlingen uit groep 8. Je volgt een aantal lessen, je krijgt informatie over het daltononderwijs en je kunt de sfeer proeven op school. Dit is voor leerlingen die interesse hebben in vmbo-t, havo en vwo. De meeloopdagen hebben plaatsgevonden op 26, 27 en 28 januari van 14.00 - 16.00 uur. Bekijk hier de presentatie die tijdens de meeloopdag is besproken. De video's van de meeloopdag zijn hieronder te bekijken. 

vmbo basis en kader
Let op: voor groep 8-leerlingen die interesse hebben in vmbo-basis of vmbo-kader met het profiel Zorg en Welzijn, is er een DOE-middag georganiseerd op maandag 25 januari.

 

Algemene video
Nederlands
Aardrijkskunde
Tekenen
Latijn
Biologie
Frans
Lichamelijke opvoeding
Engels
Wiskunde
Handvaardigheid
Muziek