Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Toelating van aangemelde leerlingen

In onderstaand schema en tabel kunt u lezen in welke onderwijstype een leerling geplaatst wordt.

 Schema plaatsing/toelating in leerjaar 1 naar aanleiding van het gegeven advies.

 toelatingsschema.jpg

 

Tabel toelating in leerjaar 1 naar aanleiding van het gegeven advies.

 toelatingniveau.jpg

Met een vmbo-b/k advies is een leerling toelaatbaar op vmbo-b/k.

Let op voor de vmbo-b/k afdeling: Door een beperkte capaciteit bij de vmbo-b/k afdeling worden voor het schooljaar 2020-2021 22 aangemelde lln geplaatst. Bij overschrijding van dit maximum wordt er geloot. Leerling uit Vught hebben voorrang bij toelating. Leerling met een broer/zus heeft eveneens voorrang. 

Met een vmbo-kader/theoretisch (kt) advies is een leerling toelaatbaar in een vmbo-t klas.

Met een vmbo-t advies is een leerling toelaatbaar in een vmbo-t/havo klas (dakpan klas), tenzij de leerkracht van de betreffende basisschool aangeeft, dat de leerling het meeste baat heeft bij vmbo-t, dus maximaal vmbo-t.

Met een vmbo-t/havo advies is een leerling toelaatbaar in een vmbo-t/havo klas.

Met een havo advies is een leerling toelaatbaar in een havo/vwo klas (dakpan klas). Een leerling krijgt de kans zich te ontwikkelen naar het vwo niveau.

Met een havo/vwo advies is een leerling toelaatbaar in een havo/vwo klas of een gymnasiumklas.

Met een vwo advies is een leerling toelaatbaar in een havo/vwo klas of een gymnasiumklas.