Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Maurick Nieuws
maatregelen coronavirus

maatregelen coronavirus

24 maart 2020 16:19

Beste leerlingen, beste ouders,

Vanochtend heeft minister Slob bekend gemaakt dat de centrale examens van schooljaar 2019-2020 niet doorgaan. Scholen krijgen tot 1 juni de tijd om de schoolexamens voor de eindexamenkandidaten af te ronden. Daarbij zien we dat de situatie nog erg onzeker is en dat veel vragen ontstaan wat betreft het onderwijs in het algemeen. Als gevolg daarvan heeft de directie de volgende besluiten genomen:

Over de eindexamenklassen:
  • De SE week die vrijdag 27 maart a.s. zou beginnen zal pas na 6 april plaatsvinden.
  • Indien nodig zal de SE week voor de verschillende afdelingen (Z4/T4/H5/V6) gefaseerd plaatsvinden om samenscholing van leerlingen te voorkomen. Hier krijgt u later bericht over.
  • Voor leerlingen die nog toetsen moeten inhalen geldt nog steeds dat ze dit z.s.m. moeten doen. Gemaakte afspraken kunnen dus doorgaan zolang leerlingen zich aan de richtlijnen van het RIVM houden.
Over de toetsweek van andere klassen:

Besloten is voor de overige klassen dat toetsweek 3 niet doorgaat. Uiteraard gaan we met het lesprogramma verder en blijven we doelen aan onze leerlingen stellen.

Over onderwijs op afstand:

Een week geleden zijn we begonnen met onderwijs op afstand en hebben we de situatie geëvalueerd. Graag willen we jullie het volgende laten weten:

  • Vanaf donderdag 26 maart zullen we werken met een verkort lesrooster (zie schema).
  • Daardoor komen de lessen die normaliter het 3de of het 5de uur plaatsvinden te vervallen. Met de betreffende docenten en leerlingen willen we afspreken dat deze lessen vóór of na aanvang van de reguliere uren zullen plaatsvinden. Deze afspraken worden tussen de docent en de klas c.q. lesgroep onderling gemaakt.
  • Hierdoor willen we leerlingen in de middag de ruimte bieden voor zelfstudie en om mogelijke vragen te stellen.

1e uur 9.00 uur t/m 9.30 uur  les 1e uur rooster 
2e uur 9.30 uur t/m 10.00 uur  les 2e uur rooster 
3e uur 10.00 uur t/m 10.30 uur  les 4e uur rooster
Pauze  10.30 uur t/m 11.00 uur
4e uur 11.00 uur t/m 11.30 uur  les 6e uur rooster
5e uur 11.30 uur t/m 12.00 uur  les 7e uur rooster
6e uur 12.00 uur t/m 12.30 uur  les 8e uur rooster


Zoals minister Slob tijdens de persconferentie zei, worden we ingehaald door de werkelijkheid die er door de Corona crisis elke dag anders uitziet. Dit heeft als gevolg dat we bepaalde processen initiëren, evalueren en soms willen of moeten veranderen. We rekenen op jullie begrip.

Met vriendelijke groet,

de directie van het Maurick College

 

Terug