Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Ouderavond

informatie

informatie

KLAS 4, 5 en 6

In tegenstelling tot wat er in het jaaroverzicht staat zal de algemene ouderavond voor vwo5 op donderdag 19 september 2019 a.s. plaatsvinden om 19h00. Op dezelfde avond zal om 20h00 een informatieavond over de reis naar Rome worden georganiseerd. U krijgt nog een brief met verdere informatie over deze avond via uw zoon/dochter.

Op dinsdag 10 september is de algemene ouderavond voor ouders en leerlingen van vwo 6.
Start om 19h00 in het forum.