Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
ouderraad
Ouderraad 2016-2017

Boven (v.l.n.r.): Brigitte van den Bogaert, Gerson Pieters, Adri Verboven

Midden: Arjen van Nuland, Anja Beyer, Albertus Koster, Imre Tiebosch

Onder: Robien Westerveld, Claire Peusens, Eric van Antwerpen, Nienke Hofman

(Niet op de foto: Ton van den Aker en Niels Aten).

Ouderraad 2016-2017

Het Maurick College kent een ouderraad. Deze bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen. Het aantal leden bedraagt tenminste negen en ten hoogste vijftien. Het doel van de ouderraad is de samenwerking tussen school en ouders in het algemeen te bevorderen. De ouderraad tracht haar doel te bereiken door, onder meer:

  • als vertegenwoordiger van de gezamenlijke ouders overleg te voeren met de directie, initiatieven te nemen die de samenwerking ten goede komen en te overleggen met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad;
  • als platform van overleg te fungeren voor de ouderleden van de medezeggenschapsraad;
  • ouderavonden en/of thema-avonden te organiseren;
  • via digitale kanalen zoals het “Digi-panel” met ouders contact te leggen over zaken die het schoolbeleid betreffen en de rol van ouders en leerlingen daarbij;
  • aanwezig te zijn bij jubilea en afscheid van personeelsleden;
  • ouders in te schakelen bij activiteiten binnen en buiten de school;
  • te vergaderen met een vertegenwoordiging van de directie, van de docenten en van de leerlingen, alsmede met de door de ouders gekozen leden van de medezeggenschapsraad.

In beginsel jaarlijks neemt de ouderraad het initiatief voor een zogenaamde “thema-avond” voor de ouders. Het gaat hierbij doorgaans om een actueel of belangwekkend onderwerp met betrekking tot de school of het onderwijs in het algemeen. De ouderraad heeft op de website van het Maurick College een eigen rubriek.

De Ouderraad van het Maurick College is te bereiken via ouderraad@maurickcollege.nl.

De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende ouders:

 

Naam

Woonplaats

Eric van Antwerpen (m), voorzitter

Boxtel

Anja Beyer (v), secretaris

Den Bosch

Imre Tiebosch (v), penningmeester

Cromvoirt

 

 

Ton van den Aker (m)

Vught

Niels Aten (m)

Helvoirt

Brigitte van den Bogaert (v)

Cromvoirt

Nienke Hofman (v)

Vught

Albertus Koster (m)

Cromvoirt

Arjen van Nuland (m)

Helvoirt

Claire Peusens (v)

Vught

Gerson Pieters (m)

Vught

Adri Verboven (m)

Vught

Robien Westerveld (v)

Rosmalen