Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Ouderraad en digipanel

Digipanel.jpgOuderraad zoekt meer leden voor haar Digipanel

In het najaar van 2012 is de Ouderraad gestart met een zogenaamd “Digipanel”. Hiermee wil de Ouderraad de communicatie met de ouders bevorderen door inzet van digitale middelen. Hierdoor hoopt zij een grotere groep ouders sneller en beter te bereiken. Ruim 100 ouders hebben zich inmiddels daarvoor aangemeld. Vanwege het succes wil de Ouderraad dit aantal graag uitbreiden. Vandaar deze oproep aan ouders van Maurick-leerlingen.

Wat is een digipanel?

Het komt er in het kort op een neer dat een aantal ouders via e-mail vanuit de Ouderraad wordt benaderd over bepaalde onderwerpen of thema’s. Dit geschiedt in de vorm van enquêtes die via e-mail worden toegestuurd. Hierdoor krijgen we snel een breder inzicht in wat er leeft onder ouders.


Hoe gaat dit in zijn werk?

Maximaal 2 keer per jaar worden de deelnemende ouders benaderd over een bepaald onderwerp of thema. De Ouderraad verwerkt de resultaten en bespreekt dit met bijvoorbeeld de schoolleiding. Ook aan het digipanel worden de resultaten teruggekoppeld.

Om wat voor onderwerp of thema kan het gaan?

In het verleden zijn de volgende thema’s aan de orde geweest:

·         Hoe en hoe vaak moet de schoolleiding communiceren met de ouders;

·         Gebruik van mobiele apparaten in de klas en sanctiebeleid;

·         Cultuur op het Maurick College.

Wij houden ons natuurlijk aanbevolen voor uw suggesties.

Géén “klachtenlijn”

De opzet van het Digipanel is zodanig dat de Ouderraad enquêtes houdt over brede thema’s. Om die reden is de communicatie van de Ouderraad naar de ouders van het Digipanel, dus niet omgekeerd. Het is niet de bedoeling dat het Digipanel een soort “klachtenlijn” wordt. Ook zal de postbus niet voor dit doel gevolgd worden. Voor individuele problemen tussen ouders/leerlingen en de directie zijn en blijven de rechtstreekse kanalen het meest geschikt.

Samenstelling

Wij willen het aantal ouders in het Digipanel graag uitbreiden. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die 1 à 2 keer per jaar een enquête online willen invullen. Bij voorkeur willen we ouders breed gespreid over de leerjaren en schooltypen werven.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het digipanel? Meld u dan aan door te klikken op de onderstaande link, waarmee u een e-mail stuurt naar ons. Zet daarin uw naam, adres, en van welk(e) kind(eren) u de ouder(s)/verzorger(s) bent.

digi-panel@maurickcollege.nl