Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Coronanieuws en roosterwijzigingen

Coronanieuws

Vanwege de lockdown worden de lessen online gegeven via Teams. Dit geldt niet voor de eindexamenklassen, zij blijven wel lessen volgen op school op anderhalve meter afstand. Aanwezigheid bij de online lessen is verplicht zoals in de reguliere situatie. Houd het rooster en materiaal in Magister en Teams goed in de gaten. In geval van ziekte word je zoals gebruikelijk voordat de lessen beginnen door je ouder(s) ziekgemeld. Als je weer beter bent, sturen je ouders een mail naar de coördinator om je beter te melden.

Tijdens de online lessen gelden de volgende afspraken:

1. Wees op tijd in de geplande digitale les en blijf de hele les actief.

2. Bij aanvang van de les is jouw microfoon uit en je camera aan (eventueel met geblurde achtergrond).

3. Heb je een vraag of opmerking, druk op het handje onderaan de balk. Klik opnieuw op het handje als je vraag beantwoord is.

4. Jouw schooldag is nog niet afgelopen na de online lessen. ‘s Middags krijg je de tijd om opdrachten te maken en vragen te stellen. Mocht je vragen hebben, maak gebruik van de middaguren om contact met je docenten op te nemen. Ook de inzet die je na de lessen toont is erg belangrijk.

5. Heb korte lijnen met je mentor, laat weten hoe het met je gaat ook al verloopt alles soepel.

Roosterzaken tijdens de verlengde lockdown (vanaf 15 januari 2021)

Beste leerlingen,

Vanaf vrijdag 15 januari 2021 geldt het onderstaande:

 • voor de examenklassen Z4, T4, H5 en V6:
  • alle lessen op school volgens het speciale Coronarooster dat gebaseerd is op het geldende hoofdrooster en waarbij iedere afdeling in een eigen deel van de school les krijgt (met uitzondering van o.a. lessen Tekenen en Muziek):
   • Z4: begane grond renovatiedeel
   • T4: eerste etage renovatiedeel (lokalen 3 t/m 13)  H5: lokalen 53 t/m 58 en lokalen 63 t/m 69
   • V6: lokalen rondom Plein 6 (lokalen 44 t/m 51)
  • de maximale groepsgrootte in een regulier lokaal is 15 leerlingen
  • klassen en clusters met meer dan 15 leerlingen worden opgesplitst en verdeeld over twee (naast elkaar liggende) lokalen: het lokaal volgens het speciale Coronarooster én het lokaal met het eerstvolgende lokaalnummer (bijvoorbeeld: als je volgens het Coronarooster les hebt in lokaal 53, dan kan de docent automatisch beschikken over lokaal 53 én lokaal 54)
  • verdeling over beide lokalen (indien nodig) gaat als volgt: de klas of het cluster wordt door de docent door de helft gedeeld (op alfabetische volgorde van de achternaam van de leerlingen)
  • de docent geeft de helft van de tijd les in het ene lokaal en de helft van de tijd in het andere lokaal: de andere helft van de tijd zijn jullie als leerling zelfstandig aan het werk
  • toetsen gaan door en worden op het ingeplande moment tijdens de les afgenomen door de eigen docent 

 • voor de klassen Z3:
  • de praktijklessen Zorg & Welzijn (zw – pzw – kzw) worden tussen 14.30 uur en 16.00 uur op school gegeven volgens het schema dat wordt gemaakt door de afdeling Zorg & Welzijn
  • alle overige lessen worden online gegeven volgens het geldende hoofdrooster o iedere online les bestaat uit maximaal 30 minuten instructie en wordt afgesloten met een “Dalton-kwartier”
  • schoolexamens gaan door en worden op de ingeplande dag vanaf 14.30 uur afgenomen door de eigen docent (zie het dagrooster voor het lokaal)

 • voor de klassen T3, H4, V4 en V5:
  • online lessen volgens het geldende hoofdrooster
  • iedere online les bestaat uit maximaal 30 minuten instructie en wordt afgesloten met een “Dalton-kwartier”
  • schoolexamens gaan door en worden op de ingeplande dag vanaf 14.30 uur afgenomen door de eigen docent (zie het dagrooster voor het lokaal) 

 • voor alle eerste klassen, tweede klassen en de klassen HA3, AT3 en GY3:
  • online lessen volgens het geldende hoofdrooster
  • iedere online les bestaat uit maximaal 30 minuten instructie en wordt afgesloten met een “Dalton-kwartier”
  • de docent bepaalt of de geplande toetsen vervallen of online worden gegeven

Bij alle lessen (online en op school) wordt het onderstaande tijdsschema gehanteerd:

1e uur 8.30 uur t/m 9.15 uur = les 1e uur rooster
2e uur  9.20 uur t/m 10.05 uur = les 2e uur rooster
3e uur 10.10 uur t/m 10.55 uur = les 4e uur rooster
Pauze  10.55 uur t/m 11.15 uur  
4e uur 11.15 uur t/m 12.00 uur = les 6e uur rooster
5e uur 12.05 uur t/m 12.50 uur = les 7e uur rooster
6e uur  12.55 uur t/m 13.40 uur = les 8e uur rooster


De Daltonuren vervallen. Instructielessen die volgens het lesrooster op het derde uur en/of vijfde uur staan, kunnen eventueel door de docenten op een ander moment worden ingepland.

Met vriendelijke groet,
namens de roosterkamer,
H. de Jongh