Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Internationalisering op het Maurick College

Op het Maurick College zijn de buitenlandse reizen, de internationale projecten en de internationale uitwisselingen tegenwoordig ondergebracht in een evenwichtig “pakket”, met mogelijkheden voor internationale ontplooiing voor leerlingen van alle studieniveaus, diverse leerlijnen en diverse leerjaren.

De van oudsher traditionele stedenreizen naar bijvoorbeeld Rome, Berlijn, Londen enz. zijn uitgebreid met studieprojecten in Europees verband en intercontinentaal verband. Bekende projecten zoals European Citizenship en de Science Biking Experience, die in Europees verband inmiddels een jarenlange traditie hebben verkregen binnen onze school met samenwerkingen met diverse Europese scholen uit ons Europees netwerk, zijn onlangs uitgebreid met andere nieuwe projecten met partners van overzee. Daarbij zijn de onderzoeksthema’s ook meer globaal geworden en worden bijvoorbeeld Science-projecten ook vanuit de politieke en economische hoek onderzocht.

Leerlingen in de bovenbouw van onze school maken tegenwoordig profielwerkstukken over deze internationale thema’s in samenwerking met scholen in New York, Singapore en Canada. Omdat onze school ook aan de grondslag heeft gestaan van het ontstaan van een nieuw netwerk rondom het thema “Water”, onder de naam “Water is Life” waarbij een keur aan scholen uit menig uithoek van de wereld betrokken zijn, zijn ook diverse wateronderzoeksprojecten ontwikkeld. Hierbij kunnen onze leerlingen hun specifieke talenten ontwikkelen en een unieke internationale ervaring opdoen in progressief researchwerk.

De dynamiek van de internationale omgeving vergt ook een adequate ondersteuning vanuit de diverse vaksecties. Het draagvlak voor deze ontwikkeling is in de afgelopen jaren groter geworden en diverse docenten hebben zich in bijzondere mate ingespannen om van de diverse projecten een succes te maken in samenwerking met hun buitenlandse collega’s . Echter, we laten niet onvermeld dat de ondersteuning van ook de ouders in deze trajecten van groot belang is en onontbeerlijk voor de toekomst.

Laten we het samenvatten met een commentaar van een leerling die onlangs terugkeerde uit Singapore. “Het was een geweldige ervaring, en het heeft mij persoonlijk veel meer inzicht gegeven in de betekenis van het researchwerk en de wijze waarop verschillende nationaliteiten in onderzoeken een brede bijdrage kunnen leveren”.