Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Het Maurick College is een Elosschool

De meeste mensen vragen zich af wat de term Elos betekent. Elos staat oorspronkelijk voor Europa als Leeromgeving Op School.

Nu echter is het een begrip geworden dat staat voor internationalisering van het onderwijs.

Elosscholen vind je in Nederland en in achttien  andere landen van de Europese Unie. Het Nederlandse Elos netwerk bestaat uit 40 middelbare scholen.

In Europa zijn nu ongeveer driehonderd Elosscholen.

Kenmerken van een Elosschool zijn:

  • ruime aandacht in de lessen voor Europese en internationale ontwikkelingen, in alle leerjaren, bij de daarvoor in aanmerking komende gelegenheden en vakken. (Internationalisering krijgt een plaats in het lesprogramma. Global learning / Europakunde / Citizenship)
  • Leerlingen van een Elosschool kunnen steeds contact opnemen met leerlingen van partnerscholen in andere landen. Kenmerk van het Eloscurriculum is juist het samenwerken met leerlingen in een internationale context.
  • De lesopdrachten die op het Maurick gegeven worden kunnen samen met buitenlandse partnerscholen worden uitgevoerd. (Europakunde, Science, Citizenship). Alle opdrachten/producten worden in een digitaal portfolio opgeslagen.
  • Met de partnerscholen vinden leerling-uitwisselingen plaats. Deze leerling uitwisselingen hebben een logische en vaste plaats in het leerplan. Hierdoor leveren ze een belangrijke vakoverstijgende bijdrage.
  • Deze speciale aandacht in de lessen en tijdens internationale activiteiten zorgen er samen voor dat de leerlingen optimaal voorbereid worden op de Europese en internationale samenleving.
  • Daarom krijgen de moderne vreemde talen (Engels, Frans, Duits, Spaans en Chinees) extra aandacht, zodat de leerlingen zich daarin makkelijk leren uitdrukken. ( DELF / Goethe / Cambridge / DELE / Chinees)
  • Het internationaal erkende diploma is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van het Eloscertificaat.
  • Maurick leerlingen nemen deel aan het (MEP) Model European Parliament. In een nagebootst (Europees) parlement (b.v. in het Provinciehuis Den Bosch) bereiden leerlingen samen met leerlingen van andere Nederlandse scholen en met leerlingen uit Vlaanderen) wetten voor, dragen amendementen aan en komen tot stemmingen.

Elos  biedt de leerlingen, door een even aantrekkelijk als aansprekende leeromgeving (Europa als Leeromgeving Op School), de optimale voorbereiding om als Europees burger te functioneren binnen een internationale samenleving.

Leerlingen die aan de verschillende eisen hebben voldaan, ontvangen bij de afsluiting van hun schoolcarrière samen met hun einddiploma een (junior) ‘Eloscertificaat’.

Daarmee is de weg open voor een stap naar Europese vervolgopleiding (HBO / universiteit). Excellente leerlingen kunnen aan de kwalificatie voor deze certificaten deelnemen. Het is dus echt een label of excellence.

Op de website van NUFFIC zijn de officiële Engelstalige documenten van Elos te vinden. https://www.nuffic.nl