Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Eisen ELOS Leerling Certificaat

1. Deelname aan EIO leerlijn Global learning, Europakunde / Science of Citizenship

2. Uitwisseling - (Biking / Running / Citizenship) -  internationaal project waarin samenwerking met buitenlandse leerlingen centraal staat.  Minimaal een week.

3. Twee behaalde MVT taalexamens B2 niveau [ ERK-niveau ] volgens Elos-standaarden. (DELF / GOETHE / DELE / CAMBRIDGE)

4. In de bovenbouw min. 140 slu module in MVT gedoceerd en/ of (240 slu werken aan Elos) bv.  IE – test, Europa test (CFEC)

5. Een bijzondere internationaliseringactiviteit / bv. uitwisseling of buitenlandstage. Bv. Deelname aan MEP of MUN. Bv Organisatie van een (internationaal) congres / studiemiddag / les / workshop ) in een MVT.

6. Aantoonbare internationale loopbaanoriëntatie.- Keuze (internationale) vervolgstudie – (oriëntatie via het schooldecanaat)

7. Internationaal profielwerkstuk / sectorwerkstuk
Een onderzoek rond een onderwerp met een internationale dimensie dat resulteert in een profielwerkstuk in een MVT geschreven. Voor het onderzoek is een studieverblijf in het buitenland aan te bevelen

            Het profielwerkstuk dient:

  • Een internationale dimensie hebben;
  • Authentiek materiaal in een MVT bevatten;
  • Een samenvatting in een op school aangeboden MVT bevatten;
  • Minimaal 2 vakgebieden omvatten;
  • Representatieve kwaliteiten te hebben;

8. Inclusief bovenstaande dient de leerling te voldoen aan de competenties, beschreven in het CFEC (Common Framework of European Competence), versie 2010.  (Eventuele aantoonbare non-formele leerervaring.) – verslaglegging in het portfolio

9. Elos portfolio. Alle opbrengsten en resultaten worden DOOR DE LEERLINGEN digitaal en evt fysiek gedocumenteerd in een digitaal elos portfolio.

Terug