Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids

We lopen een avond mee met een training van de Maurick Dance Company

Info

Dansen op het Maurick College.

In principe kan iedere leerling op school deelnemen aan de danslessen. Aan het begin van het schooljaar kun je je inschrijven voor de hiphoplessen tijdens danton. Dat doe je op het inschrijfformulier dat uithangt op het dansbord bij de gymzalen. Je krijgt dan 1x per week les van leerlingen uit één van de selectiegroepen van de Company.

Als je er zoveel plezier in hebt en je hebt talent, dan kun je – na auditie gedaan te hebben - deel uit gaan maken van één van de talentgroepen van de Maurick Dance Company

De Maurick Dance Company staat onder leiding van Hanneke Berkhout , docente Lichamelijke Opvoeding en Sofie Akerboom.

De Company: 

De talentgroepen doen mee aan wedstrijden en verzorgen allerlei optredens.

You-Tube: MDC Vught

Instagram: maurickdancecompany

Hier kun je alvast een kijkje nemen bij de diverse dansgroepen ,opnames van hun training en optredens.

MTA  Dans

Master is een sportprogramma voor ‘Sporttalent specifiek’  en is gericht op de sporten atletiek, turnen, hockey, voetbal en dans. Dit programma is bedoeld voor leerlingen die op een hoog (amateur)niveau sporten en gemotiveerd zijn om onder schooltijd extra te trainen. De ‘Sporttalenten specifiek’ stromen in na afname van de sportintake. Hierdoor train je met de beste!

De Mastertrainingen Dans  vinden plaats op woensdag.

De danstrainingen vinden plaats in de gymzalen van het Maurick College. Naast deze sport specifieke training onder schooltijd, dansen de meisjes nog minimaal 1 uur na schooltijd op maandag.

Kosten:
Het bedrag van het Master programma Dans is  € 250,-. Dit bedrag is niet terug te vorderen bij eventuele vervroegde uittreding.
Van die € 250,- worden alle activiteiten betaald zowel buiten als binnen school. Deelname aan het Masterprogramma Dans is tevens een passe-partout voor de danslessen bij de MDC.

link:

Inschrijfformulier MTA Dans