Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Sports

Sports is een sportprogramma voor ‘Sporttalent breed’ uit klas 3. Dit is een basisprogramma voor alle derde klassen gericht op het waarmaken van sportieve ambities en het vergroten van de bewegingspotentie van alle leerlingen. Het programma bestaat uit 16 activiteiten van twee lesuren. De sporten waar leerlingen sportspecifieke training in kunnen krijgen zijn o.a. voetbal, hockey, zelfverdediging, tennis, atletiek, padle, basketbal, softbal en turnen.

De ‘Sports’ activiteiten vinden plaats in semester twee. Op het lesrooster van de leerlingen is terug te vinden op welk moment de activiteit is ingepland. Deze activiteiten worden op school gegeven. In week 4 krijgen de leerlingen uitleg over het sportprogramma en het doordraaischema. Het doordraaischema is naast de vermelding op het sportbord terug te vinden op de site.

Linken: