Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Engels

Engels in de onderbouw

VMBO-BB/KB – ONS

VMBO-T – Stepping Stones

De methode ‘Stepping Stones’ van uitgeverij Noordhoff is een beproefde methode. De methode bestaat uit een activitybook, een textbook en digitaal materiaal. Het digitale materiaal is toegankelijk via de ELO van Magister. Dit materiaal kan door leerlingen gebruikt worden om extra te oefenen, maar ook om oefeningen die lastig waren te herhalen.

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets. Naast hoofdstuk toetsen worden ook de vaardigheden geoefend en getoetst.

Tijdens de les is Engels in principe de voertaal.

VMBO-T / HAVO – Real Time

De methode “Real Time” van uitgeverij Malmberg richt zich sterk op de vaardigheden zoals leesvaardigheid en luistervaardigheid maar uiteraard ook op schrijfvaardigheid en gespreksvaardigheid.

De leerling wordt op het gebied van elk van deze vaardigheden ook getoetst zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de verworven kennis en de leerling gericht geholpen kan worden.
De in het boek aangeboden stof wordt gecompleteerd met een variatie aan digitale oefenstof (grammaticatrainer, woordtrainer en spraaktrainer) in het ePack van de methode, toegankelijk via de ELO van Magister.

Zowel op Magister als op andere, door de docent aangewezen, sites kunnen de leerlingen een grote verscheidenheid aan oefeningen voor alle vaardigheden vinden. Belangrijk, want steeds meer wordt gebruik gemaakt van de digitale snelweg!

Na het doorlopen van de lesstof, maakt de leerling een zgn. adviestoets, die aangeeft hoe de stand van zaken omtrent de kennis van het bewuste hoofdstuk is. Vervolgens volgt voor iedere leerling een traject n.a.v. de behaalde score voor de adviestoets. (Goed gemaakt = verdiepingsopdrachten, onvoldoende gemaakt = herhalingsopdrachten)

Tijdens de les is Engels in principe de voertaal.

HAVO / VWO / GYMNASIUM – Cambridge 

Het Maurick College biedt sinds 2015/2016 in de havo/vwo klassen en in de gymnasiumklassen Cambridge English aan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Engelse methode. Verder wordt er in de les uitsluitend Engels gesproken. Ook lees- en schrijfvaardigheid krijgen veel aandacht. De kinderen leren hierdoor in een rap tempo Engels waardoor ze snel op een hoog niveau kunnen komen. De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om verschillende internationaal erkende diploma’s te halen van de Universiteit van Cambridge.

Cambridge English biedt veel voordeel bij vervolgopleidingen, die tegenwoordig veelal in het Engels worden gegeven. Globalisering en internationalisering maken een goede beheersing van de Engelse taal onontbeerlijk. Voor meer informatie klik hier.