Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Management & Organisatie

Management:

Mensen die leiding geven en beslissingen nemen hebben informatie nodig om de juiste beslissingen  te nemen.

Organisatie:

Mensen werken samen binnen een organisatie  een bedrijf, school , gemeente , vereniging.

Hoe werken mensen samen en welke regels gelden er bij het nemen van een beslissing?

M&O houdt zich bezig met wat er binnen organisaties gebeurt.

Je leert hoe je berekeningen maakt om een bedrijf goed te kunnen leiden en de juiste beslissingen te nemen.

Je leert bedrijfseconomische vraagstukken bekijken vanuit het standpunt van  personeel , de vermogensverschaffers, de omwonende en andere belanghebbenden

Omzet     winst   kosten   milieu    rente  ……..