Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
burgerschap

Leerlingen leven tegenwoordig in een steeds internationaler georiënteerde samenleving. De internationale oriëntering heeft niet alleen te maken met het feit dat een leerling veel meer over de wereld weet via internet en televisie, maar er zijn ook steeds meer mensen in de samenleving die hun oorsprong niet in Nederland hebben. Om in die maatschappij goed te kunnen functioneren is het van belang voor alle leerlingen, ongeacht welke afkomst, zich een goed beeld te vormen van de medemens. Het is belangrijk kennis te hebben van cultuur, overtuigingen, ideeën van anderen. De leerling zal een meer open en belangstellende houding moeten hebben richting andere mensen. 

Een brede vorming en kritische houding is nodig om te voorkomen dat leerlingen vervallen in stigma’s. Leerlingen moeten bewust bezig zijn met het gedachtegoed achter verschillende culturen en dit niet alleen vanuit een boek, maar dit ook te beleven. Om open te kunnen staan voor andermans cultuur, is ook basiskennis van de eigen cultuur, waarden en normen van belang.

In de onderbouw laten wij leerlingen in modules kennis maken met begrippen zoals identiteit, geloof en burgerschap tijdens het vak Global Learning. Daarnaast is burgerschap ook geïntegreerd in meerdere vakken.

Verder maakt de school gebruik van leerling-stewards die tijdens de pauzes surveilleren en erop toe zien dat de school veilig en schoon is en blijft. Door leerling-steward te worden leren de leerlingen hoe het intermenselijk verkeer werkt en zorgen ze voor de fysieke leefomgeving van hen en hun medeleerlingen.