Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
introductie schoolgids 2020-2021

Het Maurick College is een ontmoetingsplek waar jongeren van 12 tot 18 jaar naar toe komen om te leren en om hun diploma te halen. Maar er is meer: ze komen ook naar de school om elkaar te spreken en elkaar te vertellen over hun belevenissen van alledag en over hun dromen van de toekomst.

Docenten en onderwijsondersteunend personeel zijn er niet alleen om lessen te geven aan leerlingen, maar maken ook deel uit van de leefgemeenschap met die leerlingen. Zo zijn de op de school werkzame personen naast het lesgeven bezig met begeleiding, zijn ze in veel gevallen klankbord voor leerlingen en dragen ze bij aan de vorming en opvoeding.

Ook wordt, door de vele activiteiten buiten het lesgeven om, bijgedragen aan een brede oriëntatie van de leerling. Zo zijn er sportactiviteiten, is er muziek, toneel en dans, zijn er excursies die al dan niet samenhangen met de lesstof.

Het Maurick College probeert – indachtig de daltonuitgangspunten - veel aandacht te besteden aan verschillen tussen leerlingen. De school stelt zich ten doel om ieders talent optimaal te ontwikkelen.

Het Maurick College is een internationaal georiënteerde school met een breed netwerk aan scholen over de gehele wereld. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de tweejaarlijkse wereldwijde conferentie “Water is life”, waarvan het Maurick College de medeoprichter is, maar ook door de vele uitwisselingen en excursies. Het kennismaken met andere wereldburgers en culturen draagt bij aan de vorming van de leerling als jongvolwassene in een toenemende globaliserende wereld.

De school werkt met de Daltonwerkwijze. De school is daardoor aantrekkelijk voor veel leerlingen. De zelfstandigheid en de vaardigheid van het samenwerken die leerlingen daardoor opdoen zal ze niet alleen in de vervolgstudie, maar ook in hun verdere loopbaan van nut zijn.

 

Namens de directie en schoolleiding,

dr. B.J.L. van den Anker MBA,

rector