Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
rapporten

Het schooljaar is op het Maurick College in vier perioden verdeeld. De eerste periode eindigt op 6 november, de tweede periode op 29 januari, de derde periode 9 april en de vierde aan het einde van het schooljaar.

Bij de stroom vmbo bb/kb is in de 3e en 4e klassen sprake van een afwijkende jaarindeling voor zover het het schoolexamen betreft: vanaf begin derde klas tot en met het eindexamen is er sprake van 5 verslagperiodes: 3 in leerjaar 3 en 2 in leerjaar 4.
Dit geldt voor de sector zorg & welzijn voor zowel  de basisberoepsgerichte leerweg als  de kaderberoepsgerichte leerweg . De vmbo-theoretische leerweg volgt de vierperiodenindeling.

De leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 en de klassen in de Tweede Fase (niet-eindexamenklassen) ontvangen in het schooljaar drie officiële rapporten:

in week 47
in week 11
vrijdag 23 juli

De leerlingen van de examenklassen (vmbo en Tweede Fase) ontvangen uiterlijk 1 oktober de regelingen die van toepassing zijn op het school- examen en het centraal examen.
De leerlingen van 3 en 4 vmbo (kb/bb) krijgen regelmatig een doorlopende rapportage, afhankelijk van de programma’s van toetsing en afsluiting. De leerlingen van 4 vmbo(t), 5havo en 6vwo krijgen gedurende het schooljaar een rapport:

in week 47: 4 vt, 5 havo, 6 vwo
in week 11: 4 vt, 5 havo, 6 vwo
In week 20 begint voor de deze leerlingen de centraal examenweek. In week 28 volgt de diploma-uitreiking.