Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
financiële bijdragen
Ouderbijdrage

De school vraagt voor slechts enkele zaken een ouderbijdrage, te weten de kosten van de introductie, tekendoos, de daltonagenda en kluisjeshuur (-borg). Dat wil niet zeggen dat er verder geen extra kosten in rekening gebracht kunnen worden. Buitenlandse excursies en in het algemeen alle vrijwillige niet aan een specifiek leergebied gebonden activiteiten kunnen namelijk niet worden gerealiseerd, wanneer geen financiële bijdrage van de ouders wordt gevraagd.

Een totaal overzicht van de financiële bijdragen voor het schooljaar 2019-2020 kunt u terugvinden via deze link overzicht.

Boeken

Aan te schaffen boeken staan vermeld in de boekenlijst. De voor leerboeken te maken kosten worden door de overheid vergoed. De boeken worden geleverd door Van Dijk’s Boekenhuis. Als borg voor de boeken moet een bedrag van € 75,-- per leerling worden betaald.

Beleid inzake sponsoring

Het Maurick College is niet structureel bezig via sponsoring en advertenties aanvullende financiering te verwerven. Wanneer toch incidenteel via sponsoring en advertenties extra inkomsten worden verkregen, zullen deze ten goede komen aan verbetering van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs, de communicatie en de leefomstandigheden van alle betrokkenen van het Maurick College. Aan de MR zal in een dergelijke situatie verantwoording worden afgelegd. Mocht het Maurick College sponsorgelden ontvangen dan houdt de school zich aan de richtlijnen vermeld in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.